Přístrojové vybavení

  1. integrální měřidlo objemové aktivity radonu – elektretový systém RM 1
  2. přístroj pro měření příkonů prostorového dávkového ekvivalentu FH 40 G-L10 (Thermo ELECTRON CORPORATION)
  3. přístroj pro měření příkonů prostorového dávkového ekvivalentu Gamma Scout
  4. měřidlo objemové aktivity radonu ERM-3
  5. analyzátor produktů přeměny radonu RPA – 50
  6. čerpadlo na odběr dceřiných produktů přeměny radonu Quicktake 30
  7. kontinuální monitor objemové aktivity radonu RADIM 3
Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás