Radonová diagnostika

Radonová diagnostika se provádí tam, kde bylo zjištěno překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu. V převážně většině se to týká starších staveb, které jsou v horším technickém stavu (absence izolací, dřevěné podlahy atd.), ale i u nových kolaudovaných staveb, kde vlivem nedodržení norem, špatného návrhu izolací, stavebních postupů byly překročeny směrné hodnoty objemové aktivity radonu.

Pojem radonová diagnostika objektu zahrnuje celou řadu měřících metod a postupů využívajících specializované měřící techniky. Hlavním cílem radonové diagnostiky objektu je identifikace a kvantifikace zdrojů radonu a přísunových cest radonu do vnitřního ovzduší stavby. Detailní popis transportu radonu a distribuce objemové aktivity radonu v objektu a jeho podloží jsou zcela zásadní pro návrh a realizaci protiradonových ozdravných opatření.

Základem měření je kontinuální monitorování objemové aktivity radonu ve vybraných částech stavby, zahrnujících i nepobytové prostory (chodby, sklep atd.). Doplňujícími metodami jsou stanovení radonového indexu pozemku stavby, krátkodobé měření objemové aktivity radonu uvnitř stavby, technika stopovacích plynů atd.

Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás