Návrh protiradonových izolací aneb na co si dát pozor

Při návrhu opatření proti radonu projektant vychází mimo jiné z těchto skutečností: měření radonu na pozemku a typu objektu (podsklepení, rozměry místností, ventilace atd.). Návrh opatření vychází z normy (ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží; únor 2006). Tato norma stanovuje postupy pro navrhování a provádění...

Zateplování staveb v souvislosti s kvalitou vnitřního ovzduší

V roce 2012 byl přijat zákon č.318/2012 Sb., o hospodaření energií a prováděcí předpis – Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (ENB). Zjednodušeně je cílem těchto legislativních opatření snižovat spotřebu energií při výstavbě nových budov, resp. při změnách dokončených budov...

0chrana nových staveb proti radonu - větrací systémy (ve vztahu k podlahovému vytápění)

Základním prvkem větracích systémů podloží jsou odsávací prostředky, které mají za úkol zajistit výměnu vzduchu pod stavbou (odsávací potrubí, odsávací vrty, odsávací jímky, odsávací studny) tak, aby nedocházelo k hromadění vysokých koncentrací radonu pod základovou deskou. Tento systém může fungovat buď pasívně...
Poptat naše služby / Potřebujete poradit ? Kontaktujte nás