Při návrhu opatření proti radonu projektant vychází mimo jiné z těchto skutečností:

  • měření radonu na pozemku
  • typu objektu (podsklepení, rozměry místností, ventilace atd.)

Návrh opatření vychází z normy (ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží; únor 2006). Tato norma stanovuje postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží.

Výpočet se provádí na základě hodnot zjištěných samotným měřením radonu a dispozičním řešením projektované stavby. Zde jsou důležité parametry jako jsou rozměry jednotlivých pobytových místností, podsklepení, umístění stavby v terénu, podlahové vytápění atd. V příkladu výpočtu různých izolací je vidět, jak kvalita izolace ovlivňuje vypočtenou minimální tloušťku izolace.

Na co si dát pozor.....

  • návrhem izolace zbytečně nepředimenzovávat opatření (několik vrstev atd.) nebo naopak poddimenzovávat
  • vždy dbát na správnou volbu izolace vzhledem k charakteru stavby (fyzikální vlastnosti izolace – roztažnost...)
  • nepoužívat nopované fólie a asfaltové pásy s kovovou výztuží samostatně jako jediný materiál protiradonové izolace
  • a mnoho dalších záludností ... řešení prostupů, podlahové vytápění atd.

Dodržením normy ČSN 73 0601 a správným výběrem opatření (izolace) lze ušetřit na použitých materiálech až několik tisíc korun. Proto není důležitá jen cena za měření radonu, ale právě i návrh opatření (cena za materiál, uvedený v příkladu výpočtu je u nejlevnější varianty a nejdražší varianty pro uvažovanou plochu 200 m2 zhruba 8 000,- Kč!!!!!). Investor tak dostane optimální řešení (ekonomicky nejvýhodnější), které plně vyhoví ČSN 73 0601.